About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us

About Us

Năm 2003, công ty Giải trí Truyền thông SEN (Sen Communications) được thành lập 2005 RailTV được độc quyền xây dựng bởi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Sen Communications 12 ĐOÀN TÀU | 89 TOA.

RailTV là kênh giải trí-truyền thông và quảng cáo duy nhất trên 10 đoàn tàu Bắc-Nam số hiệu SE 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 21/22 và 02 đoàn tàu Saigon - Phan Thiết số hiệu SPT1/2.

KÊNH GIẢI TRÍ ĐỘC QUYỀN

RAILTV là kênh giải trí độc quyền có mặt lần đầu trên các đoàn tàu cao cấp bắc – nam

HƠN 10 TRIỆU LƯỢT HÀNH KHÁCH MỖI NĂM

RAILTV phục vụ hơn 10 triệu lượt hành khách đi tàu mỗi năm qua tổng cộng 30 ga xuyên suốt việt nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

RAILTV là chương trình mang tính giải trí & cộng đồng cao. RAILTV được xây dựng dựa trên các giá trị cốt lõi

KÊNH GIẢI TRÍ TRUYỀN HÌNH MỚI NHẤT

RAILTV là kênh giải trí duy nhất người xem không cần chuyển kênh. Cập nhật các kênh giải trí truyền hình mới nhất.